Utskriftsvennlig versjon

Organisering av arkivtenesta

 
   
 

 

Arkivtenesta i Osterøy kommune er organisert med eit felles postmottak og sentralarkiv for alle einingar i kommunen. Postmottaket /sentralarkivet er lokalisert på rådhuset i Lonevåg.

Alle arkiv utanom byggjesaksarkivet  og helsestasjonen i Osterøy kommune, er i dag kategorisert elektroniske. Har eit offentleg organ både papirbaserte og elektroniske arkivdokument innan same arkivserie/arkivdel, skal dei sjåast på som papirarkiv etter gjeldande regelverk. Dette gjeld for helsestasjonen, og for byggesaksavdelinga medan dei ventar på «Byggsøk»

Osterøy kommune reknar seg som delvis fullelektronisk frå 01.01.2008

Arkivskaparar i Osterøy kommune

Følgjande arkivskaparar skal byggja opp og halda ved like arkivseriar i kommunen;

Dokumentsenter

 • Sakarkiv for heile kommunen:
  • GNR/BNR arkiv for Plan og Forvaltning
  • Personalarkiv
  • Møtebøker
  • Startlån
  • Offentleg journal
 • Familiens hus
  • Tverrfagleg teneste 
  • Barnevernsarkiv
  • Klientmapper PPT
 • Klientmapper sosial
 • Pleie og omsorg
  • Brukararkiv Psykisk helse
  • Brukararkiv – heimetenesta
  • Pasientarkiv - Osterøytunet
  • Helsestasjon
 • Elevmapper
  • Fotlandsvåg skule
  • Haus skule
  • Lonevåg skule
  • Valestrand skule
  • Osterøy ungdomsskule
  • Osterøy vaksenopplæring
  • Barnehagemappe
   • Fotlandsvåg barnehage
   • Hauge barnehage
   • Haus barnehage
   • Lonevåg barnehage
   • Mjøsdalen barnehage
   • Valestrand barnehage

 

Alle arkivskaparane skal vedlikehalda arkiva i samsvar med reglar i arkivplanen.

Laster...