Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar, og har gjennom tett samarbeid med folkevalde og tilsette ansvaret for å vidareutvikle ein berekraftig og framtidsretta organisasjon, og eit godt service- og tenestetilbod til innbyggjarane.

For å sjå administrativ organisering, følg vedlagt fil og lenka nedanfor:

Organisasjonskart - Osterøy kommune - klikkbart

Laster...